! Je browser (Internet Explorer) is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid en snelheid om deze site optimaal te kunnen gebruiken.
Nu zijn er mogelijk onderdelen niet goed zichtbaar of bruikbaar.

Voor de beste ervaring kunt u een browser gebruiken zoals Microsoft Edge, Chrome of Firefox.

COVID-19 en opvang bij Kwest

De gastouder-, dag-, peuteropvang en buitenschoolse opvang is open. Per locatie gelden er maatregelen om verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken. De locatieverantwoordelijken informeren de ouders hierover via het ouderportaal.

Meer informatie vindt u ook op de site de Rijksoverheid en de Q&A hieronder.

Testen bij kinderen

Graag delen wij de nieuwsbrief van de GGD over testen bij kinderen. Wij adviseren om bij klachten uw kind te laten testen bij de GGD of een andere gevalideerde (snel)teststraat.

Q&A | Opvang bij Kwest

Is de opvang veilig?

Kwest doet er alles aan om de opvang zo veilig mogelijk te maken. Wij nemen de benodigde hygiëne -en voorzorgsmaatregelen om besmettingen te voorkomen. Bij een besmetting op de locatie of groep van uw kind informeren wij u altijd én volgen we de adviezen van de GGD.


Wanneer kan mijn kind niet naar de opvang?

Indien uw kind corona-gerelateerde klachten heeft of in aanraking is geweest met iemand die COVID-19 heeft, kunt u de beslisboom van BOinK gebruiken om te bepalen of u gebruik kunt maken van de opvang.

Mag mijn kind na een verblijf in het buitenland direct naar de opvang?

Voor ouders die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine reischeck bekeken worden of quarantaine nodig of verplicht is, zie: Quarantaine Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl


Kan mijn kind, indien hij/zij klachten heeft, bij een negatieve thuistest naar de opvang?

Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van thuistesten. Tot er meer bekend is over de betrouwbaarheid van deze thuistesten, adviseren wij om indien nodig uw kind te laten testen bij de GGD of een andere gevalideerde (snel)teststraat.


Word ik gecompenseerd voor de uren dat mijn kind niet naar de opvang mag?

Ja. Ouders die hun facturen tijdens de landelijke sluiting volledig betaald hebben, ontvangen een compensatie van SVB. Ook als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag. Meer informatie hierover vindt u in uw ouderportaal. De compensatie is niet van toepassing bij een tijdelijke sluiting n.a.v. een besmetting.