! Je browser (Internet Explorer) is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid en snelheid om deze site optimaal te kunnen gebruiken.
Nu zijn er mogelijk onderdelen niet goed zichtbaar of bruikbaar.

Voor de beste ervaring kunt u een browser gebruiken zoals Microsoft Edge, Chrome of Firefox.

COVID-19 en opvang bij Kwest

Sluiting kinderopvang

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat scholen in het primair-, voortgezet– en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang vanaf woensdag 16 december 2020 sluiten. De sluiting zal vooralsnog gelden tot en met 8 februari 2021. Tijdens de sluiting van onze dag-, peuter-, en buitenschoolse opvang bieden wij alleen noodopvang.

Meer informatie vindt u in de poster van de Rijksoverheid, uw ouderportaal en de Q&A hieronder.

Q&A | Noodopvang bij Kwest

Wanneer kan ik gebruik maken van noodopvang?

Ouders kunnen gebruik maken van noodopvang als zij werkzaam zijn in een cruciaal beroep en geen andere opvangmogelijkheid hebben.
Noodopvang is alleen beschikbaar voor ouders die een opvangovereenkomst met stichting Kwest hebben. De noodopvang kan voor de vaste opvangdagen worden aangevraagd en met een maximum van het aantal contracturen.
In overleg met onze intern begeleider bieden wij ook opvang als er sprake is van een bijzondere (thuis)situatie.


Ben ik werkzaam in een cruciaal beroep?

De meest actuele lijst van cruciale beroepen vindt u op de site van de Rijksoverheid.


Is de opvang veilig?

Kwest doet er alles aan om de opvang zo veilig mogelijk te maken. Wij nemen de benodigde hygiëne -en voorzorgsmaatregelen om besmettingen te voorkomen. Bij een besmetting op de locatie of groep van uw kind informeren wij u altijd én volgen we de adviezen van de GGD. De kinderopvang moet niet dicht vanwege het aantal besmettingen, maar om het aantal reisbewegingen te beperken.


Wordt de noodopvang bij de vaste opvanglocatie geboden?

Of de noodopvang plaatsvindt op eigen groep/locatie is afhankelijk van het aantal aanvragen en verschilt per opvangsoort. De locatieverantwoordelijke geeft aan op welke groep/locatie uw kind kan worden opgevangen.
- Gastouderopvang wordt in overleg met de gastouder geboden.
- Dagopvang wordt op de vaste opvanglocatie geboden. Groepen kunnen worden samengevoegd.
- Peuteropvang is gesloten.
- Buitenschoolse opvang wordt in eigen dorpskern geboden. Groepen/locaties kunnen worden samengevoegd.


Hoe vraag ik noodopvang aan?

U kunt noodopvang aanvragen via de locatieverantwoordelijke van uw kind. Het e-mailadres van de locatieverantwoordelijke vindt u op de locatiepagina van uw locatie. Vraag uw noodopvang tijdig aan;

Opvang op maandag - Aanmelden vòòr vrijdag 9.00 uur
Opvang op dinsdag - Aanmelden vòòr maandag 9.00 uur
Opvang op woensdag - Aanmelden vòòr dinsdag 9.00 uur
Opvang op donderdag - Aanmelden vòòr woensdag 9.00 uur
Opvang op vrijdag - Aanmelden vòòr donderdag 9.00 uur


Word ik gecompenseerd voor de uren dat mijn kind niet naar de opvang mag?

Ja, ouders die hun facturen volledig blijven betalen ontvangen een compensatie. Ook als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag. Meer informatie hierover volgt nog.