! Je browser (Internet Explorer) is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid en snelheid om deze site optimaal te kunnen gebruiken.
Nu zijn er mogelijk onderdelen niet goed zichtbaar of bruikbaar.

Voor de beste ervaring kunt u een browser gebruiken zoals Microsoft Edge, Chrome of Firefox.

Evaluatie: Pedagogische Kwaliteit in Beeld

26 september 2023 | Update: n.v.t.

In maart 2023 zijn we vanuit Team Pedagogiek, Ontwikkeling en Kwaliteit gestart met de Pilot “de monitor PEB“ (Pedagogische kwaliteit in Beeld). Dit is een online zelfevaluatie-instrument om de pedagogische kwaliteit in beeld te brengen, te borgen en te verbeteren.

De locaties die meedoen aan deze pilot zijn BSO KwestKids OlympusBSO KwestKids Koningin JulianaBSO KwestKids KwestFactory en BSO KwestKids Regenboog.

Waarom PIB?

Kinderopvangorganisaties zijn, volgens de wet kinderopvang, zelf verantwoordelijk voor de pedagogische kwaliteit. Het zelfevaluatie-instrument Pedagogisch kwaliteit in Beeld biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de pedagogische kwaliteit per groep. Met behulp van PiB krijgen we een eenduidig beeld van de pedagogische kwaliteit op de groep, waardoor we doelgericht aan kwaliteitsverbetering en -borging kunnen werken!

De bevindingen van deze pilot laten het volgende zien:

Er valt in het algemeen nog winst te behalen op de volgende punten:

 • Interactie beroepskrachten
 • Ondersteunen van interacties
 • Verantwoordelijkheid en samenzijn
 • Ruimte en inrichting binnen
 • Programma en activiteiten

We zien ook dat er op de volgende punten heel goed gescoord wordt:

 • Sfeer
 • Voorbeeldfunctie
 • Ruimte en inrichting buiten

Overige bevindingen:

 • Uitwisselen van informatie is met elkaar heel erg waardevol. Alle neuzen dezelfde kant op;
 • Voelt als een gezamenlijk doel, gericht met zijn allen kijken naar hetzelfde. We spreken dezelfde taal;
 • Je maakt een kwaliteitsslag, het is te definiëren wat nu de kwaliteit is;
 • Het is een tijdsinvestering. De coaching zal erop aangepast moeten worden.

Vervolg

Tijdens de evaluatie is er unaniem gekozen om in het vervolg met de monitor PiB binnen Kwest te willen werken. Dat betekent dat PiB vanaf het derde kwartaal wordt geïmplementeerd op de overige BSO locaties. Vanaf 2024 gaan we gefaseerd over tot implementatie van de monitor PiB binnen de kindercentra.

Deelname promotieonderzoek

Naast het implementeren van de monitor zullen we deel nemen aan het promotieonderzoek van Simon Hay, de ontwikkelaar van de monitor PiB en pedagoog bij Kinderdam. Middels wetenschappelijk onderzoek hopen zij het PiB-instrument te valideren.

De medewerkers en ouders van de groepen die wij graag deel zouden laten nemen aan het onderzoek, ontvangen van ons t.z.t. nadere informatie.