! Je browser (Internet Explorer) is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid en snelheid om deze site optimaal te kunnen gebruiken.
Nu zijn er mogelijk onderdelen niet goed zichtbaar of bruikbaar.

Voor de beste ervaring kunt u een browser gebruiken zoals Microsoft Edge, Chrome of Firefox.

Evaluatie: Pedagogisch Educatieve Beeldcoaching

26 september 2023 | Update: n.v.t.

In maart 2023 zijn we vanuit Team Ik ontwikkel gestart met de Pilot “de monitor PEB“ (Pedagogisch Educatieve Beeldcoaching). Dit is een online zelfevaluatie-instrument om de pedagogische kwaliteit in beeld te brengen, te borgen en te verbeteren.

De locaties die meedoen aan deze pilot zijn BSO KwestKids OlympusBSO KwestKids Koningin JulianaBSO KwestKids KwestFactory en BSO KwestKids Regenboog.

Waarom PEB?

Kinderopvangorganisaties zijn, volgens de wet kinderopvang, zelf verantwoordelijk voor de pedagogische kwaliteit. Het zelfevaluatie-instrument Pedagogisch Educatieve Beeldcoaching biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de pedagogische kwaliteit per groep. Met behulp van PEB krijgen we een eenduidig beeld van de pedagogische kwaliteit op de groep, waardoor we doelgericht aan kwaliteitsverbetering en -borging kunnen werken!

De bevindingen van deze pilot laten het volgende zien:

Er valt in het algemeen nog winst te behalen op de volgende punten:

 • Interactie beroepskrachten
 • Ondersteunen van interacties
 • Verantwoordelijkheid en samenzijn
 • Ruimte en inrichting binnen
 • Programma en activiteiten

We zien ook dat er op de volgende punten heel goed gescoord wordt:

 • Sfeer
 • Voorbeeldfunctie
 • Ruimte en inrichting buiten

Overige bevindingen:

 • Uitwisselen van informatie is met elkaar heel erg waardevol. Alle neuzen dezelfde kant op;
 • Voelt als een gezamenlijk doel, gericht met zijn allen kijken naar hetzelfde. We spreken dezelfde taal;
 • Je maakt een kwaliteitsslag, het is te definiëren wat nu de kwaliteit is;
 • Het is een tijdsinvestering. De coaching zal erop aangepast moeten worden.

Vervolg

Tijdens de evaluatie is er unaniem gekozen om in het vervolg met de monitor PEB binnen Kwest te willen werken. Dat betekent dat PEB vanaf het derde kwartaal wordt geïmplementeerd op de overige BSO locaties. Vanaf 2024 gaan we gefaseerd over tot implementatie van de monitor PEB binnen de kindercentra.

Deelname promotieonderzoek

Naast het implementeren van de monitor zullen we deel nemen aan het promotieonderzoek van Simon Hay, de ontwikkelaar van de monitor PEB en pedagoog bij Kinderdam. Middels wetenschappelijk onderzoek hopen zij het PEB-instrument te valideren.

De medewerkers en ouders van de groepen die wij graag deel zouden laten nemen aan het onderzoek, ontvangen van ons t.z.t. nadere informatie.