! Je browser (Internet Explorer) is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid en snelheid om deze site optimaal te kunnen gebruiken.
Nu zijn er mogelijk onderdelen niet goed zichtbaar of bruikbaar.

Voor de beste ervaring kunt u een browser gebruiken zoals Microsoft Edge, Chrome of Firefox.

Tarieven

Netto kosten kinderopvang

Weten wat u netto kwijt bent aan kinderopvangkosten? Gebruik de rekentool om uw eigen bijdrage voor de dagopvang, reguliere peuteropvang en/of buitenschoolse opvang te berekenen.

Bruto kosten kinderopvang

Wij incasseren de bruto kinderopvangkosten. U betaalt ons dus het totaalbedrag van de eigen bijdrage en kinderopvangtoeslag. Ontdek onze tarieven in onderstaande tabellen en klik op de button voor meer informatie over kinderopvangtoeslag.

Tarieven 2023

Kenmerken

 • Opvang bij gastouders thuis
 • Maatwerk, passend bij uw opvangwensen
 • Gastouders handteren eigen tarieven
 • Tarief gesplitst in uitvoeringskosten en opvangkosten
 • Facturatie per maand, 12 keer per jaar door stichting Kwest
 • U betaald het bruto tarief en ontvangt eventueel kinderopvangtoeslag

Tariefvoorbeelden

Uitvoeringskosten Type A per maand Type B per maand
Intake, bemiddeling en begeleiding € 68,50 € 88,50
Begeleiding € 68,50 € 68,50

Opvangkosten (tarief verschilt per gastouder)

Opvanguren per week Opvanguren per maand Adviestarief gastouder Uitvoeringskosten Bruto per uur
21 84 € 5,85 € 88,50 € 6,90
42 168 € 5,85 € 88,50 € 6,38

Er kunnen kleine afrondingsverschillen optreden ten opzichte van genoemde tarieven. Onder voorbehoud van typefouten.

Toelichting uitvoeringskosten

De uitvoeringskosten zijn onafhankelijk van het aantal opvanguren. We maken onderscheid in uitvoeringskosten A en B:

 • Uitvoeringskosten A; Het tweede, derde etc. kind dat gebruik maakt van onze opvang.
 • Uitvoeringskosten B; Het eerste kind dat gebruik maakt van onze opvang.

Daarnaast maken we onderscheid in de diensten die het gastouderbureau levert.

 • Intake, bemiddeling en begeleiding; Eerste opvangjaar bij de gastouder.
 • Alleen begeleiding; Tweede opvangjaar bij de gastouder of als vraagouder en gastouder elkaar zelf gevonden hebben en geen gebruik maken van de intake en bemiddeling.

Kenmerken

 • Structurele opvang met vaste opvangdagen per week
 • Opvang per dagdeel met een vast aantal uren per maand
 • 52 weken opvang per jaar
 • Facturatie per maand, 12 keer per jaar
 • U betaald het bruto tarief en ontvangt eventueel kinderopvangtoeslag
 • Extra incidentele opvang indien beschikbaar

Wij bieden geen flexibel opvangpakket met flexibel inzetbare dagen of opvang per uur. Voor maatwerkopvang verwijzen wij u naar ons gastouderbureau.

Tariefvoorbeelden

Dagopvang, vaste opvangdag Daguren Uurtarief
Per dag 10,5 € 8,97
Structurele dagopvang Maanduren Maandtarief
Per dag 45,5 € 408,14
Incidentele dagopvang Daguren Tarief per keer
Per dag 10,5 € 94,19

Er kunnen kleine afrondingsverschillen optreden ten opzichte van genoemde tarieven. Onder voorbehoud van typefouten.

Kenmerken

 • Structurele opvang met vaste opvangdagen (ochtend of middag) per week
 • Opvang per dagdeel met een vast aantal uren per maand
 • 40 weken opvang per jaar
 • Schoolvakanties gesloten
 • Facturatie per maand, 12 keer per jaar
 • U betaald het bruto tarief en ontvangt eventueel kinderopvangtoeslag
 • Extra incidentele opvang indien beschikbaar

Wij bieden geen flexibel opvangpakket met flexibel inzetbare dagen of opvang per uur. Voor maatwerkopvang verwijzen wij u naar ons gastouderbureau.

Tariefvoorbeelden*

Reguliere peuteropvang, vaste opvangdag Daguren Uurtarief
Op Stap 5,25 € 8,97
Overige locaties 4 € 8,97
Structurele peuteropvang Maanduren per dagdeel Maandtarief per dagdeel
Op Stap 17,5 € 156,98
Overige locaties 13,33 € 119,60
Incidentele peuteropvang Daguren Tarief per keer
Op Stap 5,25 € 47,09
Overige locaties 4 € 35,88

Er kunnen kleine afrondingsverschillen optreden ten opzichte van genoemde tarieven. Onder voorbehoud van typefouten.

Kenmerken

 • Structurele opvang met vaste opvangdagen (ochtend of middag) per week
 • Opvang per dagdeel met een vast aantal uren per maand
 • 40 weken opvang per jaar
 • Schoolvakanties gesloten
 • Facturatie per maand, 11 keer per jaar
 • U betaald het netto tarief, stichting Kwest ontvangt de subsidie

Wij bieden geen flexibel opvangpakket met flexibel inzetbare dagen of opvang per uur. Voor maatwerkopvang verwijzen wij u naar ons gastouderbureau.

Tariefvoorbeelden

Gesubidieerde peuteropvang, vaste opvangdag Uren Uurtarief
Per dagdeel 4 Zie VGN tabel
VGN tabel Gezamenlijk toetsingsinkomen Ouderbijdrage per uur Maandtarief bij 1 dagdeel (4 uur)
Categorie 1 € 0,- tot € 21.278,- € 0,36 5,24
Categorie 2 € 21.279,- tot € 32.715,- € 0,45 6,55
Categorie 3 € 32.716,- tot € 45.018,- € 0,97 14,11
Categorie 4 € 45.019,- tot € 61.231,- € 1,52 22,11
Categorie 5 € 61.232,- tot € 88.015,- € 2,63 38,25
Categorie 6 € 88.016,- tot € 121.965,- € 4,48 65,16
Categorie 7 € 121.966,- en hoger € 5,95 86,55

Doelgroepkinderen worden in laagste inkomenscategorie (tabel 1) ingedeeld. De ouderbijdrage voor doelgroepkinderen is onafhankelijk van het inkomen. Ouders van doelgroepkinderen betalen geen ouderbijdrage voor het 3e en 4e dagdeel.

Toelichting subsidie

Gemeente Westland heeft de ouderbijdrage voor gesubsidieerde peuteropvang vastgesteld volgens de VNG tabel met 7 inkomenscategorieën. In de tarieflijst vindt u welke tabel bij uw inkomen past.

Voor de indeling is een naar waarheid ingevulde gemeenteverklaring (en bij doelgroepkinderen een verwijsbrief voor VVE via het JGZ) vereist. Indien de vereiste documenten ontbreken, wordt u automatisch ingedeeld in de hoogste inkomenscategorie van gewone gesubsidieerde peuteropvang.

Kenmerken

 • Structurele opvang met vaste opvangdagen per week
 • Opvang per dagdeel met een vast aantal uren per maand
 • 52 of 40 weken opvang per jaar
 • Facturatie per maand, 12 keer per jaar
 • U betaald het bruto tarief en ontvangt eventueel kinderopvangtoeslag
 • Extra incidentele opvang indien beschikbaar

Wij bieden geen flexibel opvangpakket met flexibel inzetbare dagen of opvang per uur. Voor maatwerkopvang verwijzen wij u naar ons gastouderbureau.

 Tariefvoorbeelden

BSO 52 weken, vaste opvangdag Daguren Uurtarief
40 weken, schoolmiddag vanaf 14.30 uur 3,5 € 7,72
12 weken, vakantiedag 10,5 € 7,72
52 weken, vanaf 14.30 uur 5,12 € 7,72
BSO 40 weken, vaste opvangdag Daguren Uurtarief
40 weken, vanaf 14.30 uur 3,5 € 9,95
40 weken VSO, tot 8.30 uur 1 € 7,91
Structurele BSO Maanduren Maandtarief
52 weken, 1 opvangdag 22,17 € 171,13
40 weken, 1 opvangdag 11,67 € 116,08
40 weken, 1 opvangdag VSO 3,33 € 26,37

Afhankelijk van de opvanglocatie berekenen wij per uur € 0,77 vervoerskosten bovenop basistarief.

Incidentele dagopvang Daguren Uurtarief
Schoolmiddag vanaf 14.30 uur 3,5 € 7,91
Vakantiedag 10,5 € 7,91
Schoolvrije dag 8.30 - 14.30 uur 6 € 7,91

Er kunnen kleine afrondingsverschillen optreden ten opzichte van genoemde tarieven. Onder voorbehoud van typefouten.