! Je browser (Internet Explorer) is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid en snelheid om deze site optimaal te kunnen gebruiken.
Nu zijn er mogelijk onderdelen niet goed zichtbaar of bruikbaar.

Voor de beste ervaring kunt u een browser gebruiken zoals Microsoft Edge, Chrome of Firefox.

In gesprek met… de moeder van een Jonge Onderzoeker

9 september 2021 | Update: n.v.t.

Een ontwikkelingsvoorsprong, herken je dat?

Wat weten ouders en pedagogisch medewerkers over een ontwikkelingsvoorsprong bij kinderen? Herken je de eerste signalen en wat kun je er vervolgens mee? Hoe win je advies in en bied je het kind extra uitdaging? Mirjam Veldhoven van Cleverbee heeft veel kennis hiervan en draait De Jonge Onderzoekers, de peutergroep voor kinderen met een (vermoedelijke) ontwikkelingsvoorsprong, bij KC DoReMi.

Hoe komt een plaatsing bij De Jonge Onderzoekers tot stand?

Om erachter te komen of uw kind in aanmerking komt voor deze opvang wordt u na inschrijving uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Maar wanneer besluit je als ouder om jouw kind in te schrijven? Mirjam interviewde de moeder van Isa en hoopt met haar verhaal andere ouders en pedagogisch medewerkers te inspireren meer te onderzoeken over ontwikkelingsvoorsprong. En wie weet is het herkenbaar en vallen er puzzelstukjes op zijn plaats.

Isa en De Jonge Onderzoekers

  • "Isa is onze dochter van 3; eigenwijs, lekker bijdehand en een eigen willetje. Ze is ondernemend, kan heel lief en soms ook een draak zijn. Bij kleding klaarleggen bijvoorbeeld. Als ze iets niet wil aantrekken, dan kan ze daar heel volhardend in zijn. Dan denk ik ‘oei, begint dat nu al?"

Isa is 2 keer komen spelen bij De Jonge Onderzoekers en daar viel ook haar verbale voorsprong op; lange zinnen, veel verschillende woorden gebruiken. Is dat moeder ook opgevallen?

  • "Nee, eigenlijk niet. We groeien op met haar en vinden dat eigenlijk gewoon. Ik heb weleens gedacht dat, in vergelijking met haar neefje van bijna 4, Isa al veel woorden en zinnen gebruikt. Ik dacht dat dit zo is, omdat ze naar de kinderopvang gaat en hij niet."

Signalen van voorsprong

Vaak vallen, soms pas achteraf, er dingen op. Er wordt dan niet altijd gedacht aan een ontwikkelingsvoorsprong. Want hoe weet je als ouder dat je kind zich sneller ontwikkeld, ieder kind ontwikkeld zich sowieso op zijn eigen tempo.

  • "Op de babygroep is weleens aangegeven dat ze al met andere kinderen speelde, dat was opvallend. Meestal spelen jonge kinderen naast elkaar. Wij, als ouders, kunnen ook moeilijk vergelijken. Isa is enig kind en we zijn geen professionals, zoals de pedagogisch medewerkers."

Met welke kinderen speelt Isa het liefst? Het kan namelijk een signaal zijn als een kind het liefst/of vaak met oudere kinderen speelt. Met die kinderen kunnen ze hun spel make, hun verhaal kwijt.

  • "Met oudere kinderen in de buurt, van bijna 7 jaar en 5 jaar. Eén vriendje is jonger. Samenspelen gaat erg goed."

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong willen vaak zelf doen, zelf ontdekken. Dat ze soms meer willen dan kunnen is niet altijd makkelijk. Ook komt het regelmatig voor dat dingen waar je voor moet oefenen om het te beheersen, uit de weg worden gegaan.

  • "Als we gingen knippen en het lukte niet, gaf ze heel snel op. Het lijkt erop dat ze iets in 1 keer wil kunnen. Ook toen ze al kon staan, ging ze pas lopen toen ze dacht dat ze dat kon. Soms ook lijkt het of ze wat spierkracht mist, bijvoorbeeld bij het fietsen. Ook het zelf willen doen is herkenbaar; de riempjes van de sandalen zelf vast willen maken, bij het vastzetten van de autogordel mag niet bij geholpen worden en sokken aandoen is moeilijk, dus dan maar geen sokken aan."

Waarom De Jonge Onderzoekers

Na de zomervakantie komt, na twee keer te hebben meegespeeld, Isa bij De Jonge Onderzoekers spelen op woensdagochtend. Jullie hebben zelfs opvangdagen omgezet om dat mogelijk te maken.

  • "Ik ben freelancer en kan mijn eigen werk indelen. We willen graag het beste voor haar. We gaan uit van de deskundigheid van de medewerkers op de groep en als zij aangeven dat meer uitdaging goed is voor Isa vertrouwen we daarop. Al had ik eerder al om een gesprek gevraagd en daar kwam uit dat Isa wel wat meer uitdaging kon gebruiken. Dat signaal had wat ons betreft wel eerder vanuit de medewerkers gegeven mogen worden. Wij hebben niet aan ontwikkelingsvoorsprong en De Jonge Onderzoekers gedacht. Daar hebben we de medewerkers voor nodig."

We zijn het eens dat meer aandacht voor ontwikkelingsvoorsprong belangrijk is. De samenwerking tussen Kwest en Cleverbee is daarom ook zo waardevol. We vinden het heel erg fijn dat deze expertise overgebracht wordt en dat de medewerkers steeds beter kunnen signaleren. Investeren in hun ontwikkeling is niet alleen belangrijk, maar ook nog eens erg leuk.

Was je meteen enthousiast over De Jonge Onderzoekers, wat verwachtte je ervan?

  • "Ik wist niet goed wat de groep doet en was in eerste instantie bang dat ze een soort mini-professor of een betweter zou worden. Daar denk ik aan bij hoogbegaafdheid; aan snelle leerders, aan klassen overslaan."

We vragen ouders vaak of ze zichzelf herkennen in de ontwikkeling van hun kind. Hebben zij zelf Zijnskenmerken?

  • "In eerste instantie gaf ik aan dat Isa het niet van mij heeft, maar na wat meer informatie over ontwikkelingsvoorsprong en de poster over de Zijnskenmerken herkende ik wel wat bij mijzelf. Ik heb altijd gedacht dat je dan heel slim moet zijn, en dat ben ik absoluut niet. Maar sommige Zijnskenmerken herkende ik wel, rechtvaardigheidsgevoel bijvoorbeeld. Ook in mijn werk heb ik eigenlijk mijn eigen pad gekozen."

Uitdagende activiteiten

  • "Ik hoop dat Isa uitgedaagd wordt bij De Jonge Onderzoekers zonder een ‘professor’ te worden. Ik weet eigenlijk niet hoe ze uitgedaagd kan worden."

Bij De Jonge Onderzoekers wordt er gespeeld met omgaan met frustratie en er wordt ervaren dat oefenen belangrijk is om ergens beter in te worden. Er wordt dieper op onderwerpen ingegaan om tegemoet te komen aan de leergierigheid. De kinderen leren omgaan met gevoelige zintuigen als de tast (vieze handen naar vinden). We hebben geen werkbladen met schoolse zaken, zoals letters oefenen. Maar, als er interesse in letters of cijfers is dan spelen we daarmee.

Bij de activiteiten van De Jonge Onderzoekers is het belangrijk dat het hoofd aangesproken wordt (de leergierigheid), het hart (onderwerpen en activiteiten die kinderen enthousiasmeert) en de handen aan de slag gaan (motorisch oefenen). Ook het spelen met ontwikkelingsgelijken en daar je spel mee kunnen doen is een belangrijk doel van de groep.

Advies van deze moeder

  • "Als moeder is mijn advies om kinderen eens te laten meedraaien als de medewerkers denken dat er behoefte is aan meer uitdaging om verveling te voorkomen. Geef daarnaast de pedagogisch medewerkers meer kennis over ontwikkelingsvoorsprong. Ouders groeien mee met hun kind en hebben daar lang niet altijd zicht op. Ik zou dat idee nooit hebben gehad. De poster helpt wel iets om te herkennen, maar de drempel om dat te zien bij mijn eigen kind is toch iets te hoog. Ik had een ander beeld van ontwikkelingsvoorsprong. Misschien is het wel bescheidenheid, maar ook het beeld van de snel lerende kinderen helpt daar niet bij."

De Jonge Onderzoekers iets voor uw kind?

De Jonge Onderzoekers is een peutergroep van KC DoReMi. Om erachter te komen of uw kind in aanmerking komt voor deze opvang wordt u na inschrijving uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.  U kunt daarin aangeven wat u opvalt aan de ontwikkeling van uw kind. Tijdens het gesprek wordt, naast snel denken en verbale voorsprong, ook gelet op de aanwezigheid van zijnskenmerken. Met toestemming van de ouders kan ook om input van de opvang gevraagd worden.

U kunt uw kind inschrijven via onze website of uw ouderportaal. Kies bij verlengde- of gesubsidieerde  peuteropvang (afhankelijk van uw situatie) voor woensdagochtend opvang bij DoReMi. Onze plaatsingsmedewerkers zien dat u voor De Jonge Onderzoekers inschrijft en delen uw contactgegevens met de intern begeleider.