! Je browser (Internet Explorer) is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid en snelheid om deze site optimaal te kunnen gebruiken.
Nu zijn er mogelijk onderdelen niet goed zichtbaar of bruikbaar.

Voor de beste ervaring kunt u een browser gebruiken zoals Microsoft Edge, Chrome of Firefox.

Pedagogisch beleid

Onze visie

“Ik ben ik. Ik wil, ik kan en dat mag bij Kwest. Want daar voel ik mij veilig en geborgen. Ik mag dansen, ik mag weleens in de modder liggen of in een plas spelen. Ik mag kleien en met lego en poppen spelen. Ik mag in een boom klimmen, ik mag kijken hoe het gras groeit, hoe het water stroomt en waar de wolken vandaan komen. Ik verf met een penseel maar ook met mijn handen. Al kliederend en krassend maak ik meesterwerken. Die ruimte krijg ik bij Kwest!”

Pedagogische basisdoelen

Stichting Kwest gaat voor haar pedagogisch beleid uit van de vier pedagogische basisdoelen van de Wet kinderopvang:

  • Het bieden van emotionele veiligheid.
  • Het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie.
  • Het bieden van gelegenheid tot ontwikkelen van sociale competentie.
  • Het meegeven van waarden en normen.

Pedagogisch werkplan

Elk kindercentrum heeft een eigen pedagogisch werkplan. Het pedagogisch werkplan bevat de visie en werkwijze van het dagelijks omgaan met kinderen. Een uitgebreide versie van de pedagogische visie en de pedagogische werkplannen van de locaties zijn te vinden op de locatiepagina’s onder links & downloads.

Jij bent Oké

Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag. Bij stichting Kwest gaan we respectvol met elkaar, de kinderen, ouders en bezoekers om. We maken geen onderscheid naar uiterlijk, sekse, leeftijd, geloof of idealen. Dit verwachten we van iedereen die bij Kwest werkt, maar ook van onze kinderen, ouders en bezoekers.

> Meer weten over ons beleid? Vraag er naar bij een van de locatieverantwoordelijken.

Meer over Kwest...