! Je browser (Internet Explorer) is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid en snelheid om deze site optimaal te kunnen gebruiken.
Nu zijn er mogelijk onderdelen niet goed zichtbaar of bruikbaar.

Voor de beste ervaring kunt u een browser gebruiken zoals Microsoft Edge, Chrome of Firefox.

Incidentele opvang

Incidentele opvang nodig?

Soms heeft u extra opvang nodig. U wilt uw werkdag graag ruilen of uw kind heeft extra opvang nodig i.v.m. een schoolvrije dag. Wij bieden u daarom de mogelijkheid om incidentele opvang aan te vragen. Een service waarmee wij u graag helpen, als de groep het toelaat natuurlijk.

De mogelijkheden en voorwaarden staan vermeld in ons beleid incidentele opvang, deze vindt u onder links & downloads.

Q&A | Veel gestelde vragen

In de Q&A op deze pagina vindt u het antwoord op een aantal veel gestelde vragen over incidentele opvang in 2023. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met uw locatieverantwoordelijke.

Algemeen

Wij bieden u 3 mogelijkheden om af te wijken van uw contractdagen. Extra opvang op factuur, KwestCadeau-dagen en ruildagen.

Alle ouders met opvang volgens wet Kinderopvang kunnen hier gebruik van maken. Bij dagopvang (DO), reguliere peuteropvang (RPO) en buitenschoolse opvang (BSO) is dit dus wel mogelijk. Bij gesubsidieerde peuteropvang (GPO) is dit niet mogelijk.

Om te kunnen starten ontvangt u gegevens per mail. Deze mail kan bij uw ongewenste mail terechtgekomen zijn. Hieronder vind u informatie die kan helpen als u de gegevens niet meer heeft.

Gebruikersnaam
Hiervoor is het emailadres dat bij ons in het systeem staat gebruikt.

Wachtwoord
Uw wachtwoord is niet bij ons bekend. U kunt via “wachtwoord vergeten” een nieuw wachtwoord aanvragen.

URL
Bij de installatie van de app kunt u de URL https://stichtingkwest.ouderportaal.nl gebruiken.

Ja, dit kan. Als er echter een groot tijdsverschil is, kan het zijn dat de verkeerde dag wordt weergegeven bij het aanvragen/afmelden van incidentele opvang. Neem dan contact op met de opvanglocatie, leg de situatie uit en geef aan wat u wilt aanvragen/doorgeven. De termijnen zoals in de Q&A beschreven gelden in de tijdzone van Nederland.

Aanvragen

U kunt de incidentele opvang aanvragen via de agenda in het ouderportaal van Konnect.

Na het aanvragen hoort u zo spoedig mogelijk of wij de incidentele opvang kunnen aanbieden. We proberen de aanvragen iedere opvangdag te verwerken. In het ouderportaal kunt u de status van uw aanvraag zien.
U kunt een vervaldatum aangeven bij de aanvraag. Indien er voor die datum niet duidelijk is of wij opvang kunnen bieden, vervalt deze automatisch. Geeft u geen vervaldatum aan en wordt de aanvraag een dag van te voren goedgekeurd, dan is deze aanvraag definitief en worden de KwestCadeau-dagen ingezet of een factuur gestuurd.

Let op!
Schoolvrije dagen (ookwel studie- of margedagen) zitten niet in uw opvangpakket. BSO KwestKids is niet altijd op de hoogte van de schoolvrije dagen en plaatst de kinderen niet automatisch. Als u opvang nodig heeft, vraagt u dit als volgt aan:

   • Neemt u b.v. structurele opvang af vanaf 14.45 uur en is de school om 12.00 uur uit, vraagt dan via het ouderportaal incidentele opvang aan van 12.00 uur tot 14.45 uur.
    Is het niet de vaste dag van uw kind en is de school i.p.v. 14.45 uur om 12.00 uur uit, vraag dan incidentele opvang aan van 12.00 uur tot 14.45 uur en eventueel van 14.45 uur tot 18.00 uur. Vraagt u alleen schoolvrije opvang en geen naschoolse opvang aan, dan moet uw kind voor 14.45 uur gehaald worden.
   • Gaat uw kind gewoonlijk b.v. van 8.30 uur tot 15.15 uur naar school en is school op de structurele opvangdag de hele dag gesloten, vraagt dan via het ouderportaal incidentele opvang aan van 8.30 uur tot 15.15 uur.
    Is het niet de vaste dag van uw kind en gaat uw kind gewoonlijk van 8.30 uur tot 15.15 uur naar school, vraag dan incidentele opvang aan van 8.30 uur tot 15.15 uur en eventueel van 15:15 uur tot 18:00 uur. Vraagt u alleen schoolvrije opvang en geen naschoolse opvang aan, dan moet uw kind voor 15.15 uur gehaald worden.

De aanvraagtermijn wijkt af van andere incidentele opvang, zie vraag hieronder.

Minimale aanvraagtermijn
U kunt de incidentele opvang tot 2 dagen van tevoren aanvragen. Wij vragen u echter dit zo ruim mogelijk van te voren te doen. Houd er ook rekening mee dat wij tijdens sluitingsdagen geen akkoord kunnen geven. Heeft u op maandag opvang nodig, vraag dit dan voor donderdag aan.

Maximale aanvraagtermijn
U kunt de incidentele opvang tot 30 dagen in de toekomst aanvragen.

Ruildagen
Bij ruildagen moet u de gewenste opvang ook minimaal 2 dagen voor de afgemelde dag aanvragen.

Schoolvrije opvang
Schoolvrije opvang moet minimaal twee weken van te voren worden aangevraagd. Alleen dan garanderen wij opvang. Indien u minder dan twee weken van te voren schoolvrije opvang aanvraagt, kunnen wij de opvang i.v.m. de met personele bezetting en/of geplande activiteiten niet altijd toekennen.

U neemt altijd een heel opvangproduct af en kunt dus niet per uur afrekenen. De breng- en haaltijden kunt u met de pedagogisch medewerkers afstemmen.

Het aantal uur per opvangproduct is afhankelijk van uw opvanglocatie. Voorbeelden van het aantal uren per dag vindt u op onze site. Indien de openingstijden van uw kindercentrum of peuteropvang afwijken, worden de openingstijden van de betreffende locatie geboekt.

Een aanvraag voor incidentele opvang kan ook afgewezen worden. Kijk voordat u uw kind brengt of de opvang geaccordeerd is.

 • Wij kunnen u alleen incidentele opvang aanbieden als de groepsgrootte en het aantal medewerkers op de groep (BKR) dit toe laat. De Wet Kinderopvang stelt strikte eisen aan het maximale aantal kinderen in de groep en het beroepskracht-kindratio. Beide zijn van groot belang om kwalitatief goede zorg en opvang voor uw kind te garanderen.
 • Een pedagogisch medewerker kan bij het toekennen van incidentele opvang ook rekening houden met geplande activiteiten. Wanneer het plaatsen van een extra kind inhoudt dat een geplande activiteit niet kan plaatsvinden (denkt u b.v. aan gereserveerd vervoer) kan de opvang helaas niet geboden worden.
 • Indien u schoolvrije opvang minder dan twee weken van te voren aanvraagt, kunnen wij de opvang i.v.m. personeelsbezetting niet altijd toekennen.

Aanvraag in de wacht
Wanneer de gewenste opvangdag niet beschikbaar is wordt u op de wachtlijst gezet. De aanvraag kan dan op een later moment alsnog geaccordeerd worden.

Aanvraag annuleren
Indien u de opvang niet meer nodig heeft, verzoeken wij u de aanvraag te annuleren. Wij kunnen de volgende op de wachtlijst dan direct benaderen als er een plek beschikbaar komt.

Alle aanvragen die niet geaccordeerd kunnen worden, worden automatisch geannuleerd en niet verrekend/geïncasseerd.

We maken hierin onderscheid tussen de clusters 0-4 en 4-12.

Dagopvang en peuteropvang
De incidentele opvang vindt in de eigen stamgroep plaats. U kunt in de agenda van Konnect bij de eigen stamgroep incidentele opvang aanvragen. Opvang bij een andere groep/locatie is niet mogelijk.

Buitenschoolse opvang
De incidentele opvang vindt in de eigen stamgroep plaats, maar als de eigen stamgroep gesloten is kan er uitgeweken worden naar een andere groep binnen de dorpskern.

U kunt in de agenda van Konnect bij de eigen stamgroep incidentele opvang aanvragen voor een andere groep binnen de eigen locatie. Voor opvang op een andere locatie, stuurt u in Konnect een bericht naar de stamgroep. Door de pedagogisch medewerkers wordt nagevraagd of uw kind bij een andere groep/locatie geplaatst kan worden.

We maken hierin onderscheid in de opvang van 0-4 jaar en 4-12 jaar.

Dagopvang en reguliere peuteropvang.
U ontvangt de KwestCadeau-dagen per opvanglocatie. Ruildagen en KwestCadeau-dagen moeten bij de betreffende stamgroep ingezet worden.

Stel u neemt opvang af bij Kindercentrum DoReMi en Peuteropvang Op Stap. U kunt dan niet een opvangdag van Op Stap ruilen met een opvangdag bij DoReMi en u kunt de KwestCadeau-dagen van DoReMi niet inzetten bij Op Stap. Neemt u bij beide locaties 1 dag af, ontvangt u dus 2 KwestCadeau-dagen voor Op Stap en 2 KwestCadeau-dagen voor DoReMi.

Buitenschoolse opvang
U ontvangt de KwestCadeau-dagen per opvanglocatie. Ruildagen en KwestCadeau-dagen kunnen bij meerdere stamgroepen ingezet worden. Indien de stamgroepen gesloten zijn, kan worden uitgeweken naar een andere opvanggroep. Dit is echter altijd binnen dezelfde dorpskern.

Stel u neemt opvang af bij BSO KwestKids Naaldwijk, locatie Olympus en Regenboog. U kunt dan op woensdag de KwestCadeau-dagen van BSO KwestKids locatie Regenboog en locatie Olympus inzetten bij locatie Schiereiland en u kunt de KwestCadeau-dagen op andere dagen b.v. ook inzetten voor schoolvrije opvang bij locatie Druivenstraat.

Afmelden

Ja dat kan. U kunt de aangevraagde opvangdag altijd annuleren. Meldt u uw kind echter minder dan een week van tevoren af, dan wordt het wel verrekend.
Het is tevens niet altijd mogelijk om, bij ruildagen, de afgemelde dag alsnog aanwezig te zijn.

Ja dat kan, u kunt de afmelding binnen 15 minuten zelf weer ongedaan maken.

Na 15 minuten is zelf annuleren niet meer mogelijk. U kunt u de afmelding, mits het maximaal aantal kinderen in de groep niet is bereikt door eventueel geboden incidentele opvang, ongedaan maken door in de agenda op de afwezige dag een ruildag aan te vragen. U kunt dan als afwezige- en aanwezige dag dezelfde datum invoeren. Deze manier is alleen mogelijk als u de ruildag nog niet heeft ingezet en binnen de aanvraagtermijn van minimaal 48 uur en maximaal 30 dagen voor de gewenste opvangdag. Heeft u voor vandaag of morgen afgemeld, neem dan contact op met de locatie.

Wij maken ons zorgen als kinderen zonder afmelding afwezig zijn. We willen weten of er niets gebeurd is en we met een gerust hart de dag kunnen beginnen (en naar de opvanglocatie kunnen vetrekken). Tijdens breng- en haalmomenten zijn wij eigenlijk ook niet in de gelegenheid om ouders te bellen en na te vragen of het klopt dat het kind afwezig is. Het is dus fijn als u ons z.s.m. laat weten dat uw kind afwezig is.

Daarnaast werkt ons systeem twee kanten op. Het is geven en nemen. Hoe eerder ouders afmelden, hoe eerder we incidentele opvang kunnen toezeggen.

Ruildagen

U vraagt de ruildag aan via de agenda in Konnect. Houd bij het aanvragen wel rekening met de aanvraagtermijn.

Er is verschil in het aanvragen van een ruildag en het inzetten van een afwezige dag. Bij de aanvraag van een ruildag gaat het systeem ervan uit dat u de vaste opvangdag alleen afwezig bent als de ruildag geaccordeerd wordt. Wij raden u aan eerst de gewenste opvangdag aan te vragen en pas af te melden als uw kind met zekerheid afwezig is.

Ruildag aanvragen
1. Gewenste opvangdag aanvragen
2. Afwezige dag aangeven
Gaat de ruildag niet door, dan wordt de vaste opvangdag niet afgemeld.

Afwezige dag inzetten
1. Afmelden afwezige dag
2. Ruildag aanvragen
Gaat de ruildag niet door, dan blijft de vaste opvangdag op afwezig staan. Heeft u deze dag alsnog nodig, kunt u hier weer incidentele opvang voor aanvragen. Dit is dan wel op voorwaarden van beschikbaarheid en alleen mogelijk binnen de aanvraagtermijn.

Ja, dat kan. U kunt de ruildag een week voor en een week na de afgemelde dag inzetten. Meldt u de donderdag in week 10 af, dan kunt u b.v. ruilen met de maandag in week 10 en de maandag in week 11. U kunt dan niet ruilen met de vrijdag in week 11 of de woensdag in week 9. Houd bij het aanvragen wel rekening met de aanvraagtermijn.

Bij ruilen wordt er geen rekening gehouden met de reden van afmelden. Omdat afmelden i.v.m. met ziekte meestal minder dan 48 uur van te voren wordt gedaan, is ruilen vaak niet mogelijk.

Is uw kind een langere periode afwezig i.v.m. ziekte of herstel hiervan adviseren wij dit minimaal 48 uur van te voren door te geven. U kunt hiervoor dan wel een ruildag aanvragen.

Dit is niet mogelijk. U kunt ruildagen alleen inzetten binnen hetzelfde product. Enkele voorbeelden:

 • U kunt b.v. de VSO van een structurele opvangdag alleen ruilen voor VSO op een dag waarop u geen structurele VSO afneemt. Wanneer u NSO (BSO 40-weken pakket) afneemt, kunt u niet ruilen naar opvang tijdens vakantie (BSO 52-weken pakket).
 • U kunt b.v. de opvang van de buitengroep (peuteropvang) niet ruilen met dagopvang en als u peuteropvang afneemt niet ruilen met een dag in de vakantie (dagopvang).

Kunt u geen KwestCadeau-dagen inzetten of ruilen dan is het wellicht wel mogelijk om opvang op factuur af te nemen. Meer informatie hierover leest u onder het kopje aanvragen.

Bij de bepaling van ons uurtarief is rekening gehouden met deze sluitingsdagen. Door deze feestdagen mee te berekenen, kunnen we een lager uurtarief blijven hanteren. Bovendien wordt de kinderopvangtoeslag over alle uren berekend en is het niet nodig om in de maanden met feestdagen een afwijkend aantal maanduren aan de belastingdienst door te geven. Om deze reden is het niet mogelijk om sluitingsdagen te ruilen.

KwestCadeau-dagen

Het aantal dagen is afhankelijk van het aantal structurele opvangdagen waarvoor een overeenkomst is afgesloten en worden in uren toegekend. In Konnect worden uw uren naar rato berekend en aangegeven hoeveel uren nog beschikbaar zijn. Er wordt daarbij ook gekeken naar het aantal geplande opvangmaanden. U ontvangt voor 12 opvangmaanden ongeveer 2x het aantal weekuren.

Dagopvang en reguliere peuteropvang

Bij 1 vaste opvangdag per week 2 KwestCadeau-dagen
Bij 2 vaste opvangdagen per week 4 KwestCadeau-dagen
Bij 3 vaste opvangdagen per week 6 KwestCadeau-dagen
Bij 4 vaste opvangdagen per week 8 KwestCadeau-dagen
Bij 5 vaste opvangdagen per week Belevenisbon

Dagopvang wordt bepaald aan de hand van de geplande uren. De uren van een hele- of halve dagopvang zijn verschillend. Reguliere peuteropvang wordt ook bepaald aan de hand van de geplande uren.

Buitenschoolse opvang 40-weken pakket

Bij 1 vaste opvangdag per week 2 KwestCadeau-dagen (t.w.v. schoolmiddag)
Bij 2 vaste opvangdagen per week 4 KwestCadeau-dagen (t.w.v. schoolmiddag)
Bij 3 vaste opvangdagen per week 6 KwestCadeau-dagen (t.w.v. schoolmiddag)
Bij 4 vaste opvangdagen per week 8 KwestCadeau-dagen (t.w.v. schoolmiddag)
Bij 5 vaste opvangdagen per week 10 KwestCadeau-dagen (t.w.v. schoolmiddag)

BSO 40-weken wordt bepaald aan de hand van de geplande uren tijdens schoolweken.

Buitenschoolse opvang 52-weken pakket

Bij 1 vaste opvangdag per week 2 KwestCadeau-dagen (t.w.v. vakantiedag)
Bij 2 vaste opvangdagen per week 4 KwestCadeau-dagen (t.w.v. vakantiedag)
Bij 3 vaste opvangdagen per week 6 KwestCadeau-dagen (t.w.v. vakantiedag)
Bij 4 vaste opvangdagen per week 8 KwestCadeau-dagen (t.w.v. vakantiedag)
Bij 5 vaste opvangdagen per week 10 KwestCadeau-dagen (t.w.v. vakantiedag)

BSO 52-weken wordt bepaald de hand van de gecontracteerde dagen. U ontvangt per gecontracteerde dag 10,5 uur.

U ontvangt de KwestCadeau-dagen per kalenderjaar. De overgebleven dagen komen bij aanvang van een nieuw kalenderjaar te vervallen en u start het nieuwe kalenderjaar weer met een nieuwe voorraad.

Het is niet mogelijk om uren mee te nemen naar het volgende kalenderjaar. Uw uren komen aan het eind van een kalenderjaar te vervallen. In het nieuwe jaar ontvangt iedereen nieuwe KwestCadeau-dagen.

Ja dat kan. Als u bijvoorbeeld nog 5,25 uur over heeft van de KwestCadeau-dagen en u wilt een hele incidentele dag afnemen, dan ontvangt u een factuur van 5,25 uur.

Bij een 40-weken pakket kunt u de KwestCadeau-dagen alleen tijdens de schoolweken inzetten.

Bij beëindiging van de plaatsingsovereenkomst komen de KwestCadeau-dagen na de laatste opvangdag te vervallen. Ook als u een nieuwe overeenkomst afsluit voor een andere opvangvorm. U kunt de uren niet overdragen naar andere familie en/of gezinsleden en u heeft geen recht op restitutie. Als u binnen het kalenderjaar nieuwe plaatsingsovereenkomst aangaat, ontvangt u nieuwe KwestCadeau-dagen voor de nieuwe plaatsing.

Extra opvang op factuur

We maken hierin onderscheid tussen de clusters 0-4 en 4-12.

Reguliere peuteropvang
U kunt geen extra opvang afnemen bij de dagopvang.

Buitenschoolse opvang
Ja dat kan. U kunt de extra opvang eventueel bij een andere groep/locatie binnen de eigen dorpskern aanvragen als uw groep/locatie de betreffende dag is gesloten.