! Je browser (Internet Explorer) is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid en snelheid om deze site optimaal te kunnen gebruiken.
Nu zijn er mogelijk onderdelen niet goed zichtbaar of bruikbaar.

Voor de beste ervaring kunt u een browser gebruiken zoals Microsoft Edge, Chrome of Firefox.

Pedagogisch Educatieve Beeldcoaching

16 juni 2022 | Update: n.v.t.

Pedagogisch Educatieve Beeldcoaching (PEB), een nieuwe tool om de pedagogische kwaliteit te borgen en verbeteren. In maart starten we met een pilot om te ontdekken of dit een waardevol instrument voor Kwest kan zijn.

Team Pedagogiek, Ontwikkeling en Kwaliteit

Samen met pedagogisch medewerkers en locatieverantwoordelijken zorgt Team Pedagogiek, Ontwikkeling en Kwaliteit voor een omgeving waarin kinderen zich veilig kunnen ontwikkelen. Met elkaar borgen en verbeteren ze de pedagogische kwaliteit en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. Het team bestaat uit pedagogisch coaches, VE (vroegschoolse educatie) coaches en Intern Begeleiders.

Team Pedagogiek, Ontwikkeling en Kwaliteit zet diverse tools in, waaronder coaching on te job, Pedagogische Educatieve Beeldcoaching (PEB), trainingen en in maart 2023 starten we op vier BSO locaties met de pilot Pedagogisch Educatieve Beeldcoaching.

De locaties die meedoen aan deze pilot zijn BSO KwestKids Olympus, BSO KwestKids Koningin Juliana, BSO KwestKids KwestFactory en BSO KwestKids Regenboog.

Waarom PEB?

Kinderopvangorganisaties zijn, volgens de wet kinderopvang, zelf verantwoordelijk voor de pedagogische kwaliteit. Het zelfevaluatie-instrument Pedagogisch Educatieve Beeldcoaching biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de pedagogische kwaliteit per groep.
Met behulp van PEB krijgen we een eenduidig beeld van de pedagogische kwaliteit op de groep, waardoor we doelgericht aan kwaliteitsverbetering en -borging kunnen werken!

Hoe werkt het?

Één van de pedagogisch coaches komt samen met een locatieverantwoordelijke naar de locatie om tijdens een observatie op de groep een vragenlijst in te vullen. Het moment van de observatie wordt vooraf afgestemd met de groep.

De vragenlijst bestaat uit ongeveer 100 vragen, opgedeeld in vijf thema’s:

  • Emotionele veiligheid
  • Persoonlijke competenties
  • Sociale competenties
  • Overdracht van normen en waarden
  • Kwaliteit van de leefomgeving

De verzamelde gegevens vatten we samen in rapportages per locatie (en organisatiebreed) en bespreken we met het team. Op deze manier krijgt het team een mooi beeld van waar we op het gebied van pedagogische kwaliteit trots op mogen zijn én waar nog winst te behalen is.

Na evaluatie van de pilot worden onze bevindingen gedeeld met de OC en worden ouders geïnformeerd over het vervolg.

Nieuwsgierig?

Neem een kijkje op de website pedagogischepraktijkinbeeld.nl of bekijk de introductievideo.