! Je browser (Internet Explorer) is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid en snelheid om deze site optimaal te kunnen gebruiken.
Nu zijn er mogelijk onderdelen niet goed zichtbaar of bruikbaar.

Voor de beste ervaring kunt u een browser gebruiken zoals Microsoft Edge, Chrome of Firefox.

Team Pedagogiek, Ontwikkeling en Kwaliteit

Pedagogische kwaliteit

Samen met pedagogisch medewerkers en locatieverantwoordelijken zorgt Team Pedagogiek, Ontwikkeling en Kwaliteit voor een omgeving waarin kinderen zich veilig kunnen ontwikkelen.

Team Pedagogiek, Ontwikkeling en Kwaliteit bestaat uit:

  • Pedagogisch coaches
  • VE-coaches en trainers
  • Intern begeleiders

De pedagogisch coaches zijn de spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. Zij richten zich op de pedagogische kwaliteit en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers.

Onze VE-coaches signaleren, in samenwerking met de pedagogisch coach, ontwikkelings- en verdiepingskansen in de VE (Voorschoolse educatie). Zij zetten zich in om de pedagogische en educatieve kwaliteit bij de peuteropvang te versterken en te borgen.

Bij de interne begeleiders staat het kind en zijn ontwikkeling altijd centraal. De IB’ers begeleiden de zorgstructuur binnen Kwest. Samen met interne en externe professionals ondersteunen zij ouders en kinderen als er extra begeleiding nodig is.

Tools

Om ervoor te zorgen dat de pedagogische kwaliteit en ontwikkeling gewaarborgd is en blijft kan het team diverse tools inzetten:

  • Coaching
  • PiB; Pedagogische praktijk in beeld
  • PEB; pedagogische beeld coaching

Er zijn verschillende vormen van coaching mogelijk; coaching on the job, op verzoek en naar aanleiding van trainingen. Door mee te kijken in de groep kan de pedagogisch coach de gewenste en benodigde ondersteuning bieden en met de nieuw ontvangen inzichten kan een pedagogisch medewerker weer bijdragen aan de ontwikkeling van het kind.

Voor de coaching van medewerkers kan PEB ingezet worden. Het ondersteunt medewerkers in het vergroten van hun interactievaardigheden; praten en uitleggen, structuur bieden en grenzen stellen, sensitieve responsiviteit, ontwikkelingsstimulering, respect voor de autonomie en het begeleiden van interacties.

PiB is een online evaluatie-instrument. De PiB-monitor hanteert dezelfde basisdoelen als de GGD: Emotionele veiligheid, Persoonlijke competentie, Sociale competentie en Overdracht van normen en waarden. ​Daarnaast wordt in PiB ook de Kwaliteit van de leefomgeving ​in kaart gebracht. Het geeft ons inzicht in (de kwaliteit van) de pedagogische praktijk.

Tot slot worden er door het team van Pedagogiek, Ontwikkeling en Kwaliteit ook trainingen aan de pedagogisch medewerkers gegeven. Zo volgt iedere medewerker van de dagopvang en peuteropvang de VE-training Uk & Puk. Dit is een intensieve training van 12 bijeenkomsten per jaar. Na behalen van dit certificaat volgen zij ieder jaar de training Borging Uk & Puk. Staat een medewerker op een babygroepen, dan volgt hij/zij ook de training Baby’s in de kinderopvang. De medewerkers van de buitenschoolse opvang volgen de training Knap Lastig, positief omgaan met lastig gedrag?!. Deze training geeft handvatten om alle kinderen in de kinderopvang een veilige en uitdagende omgeving te bieden, ook voor de kinderen die als lastig of zelfs als ‘knap lastig’ worden ervaren.

  • Meer weten over de functies en tools? Bekijk onze links & downloads

Meer over Kwest...