! Je browser (Internet Explorer) is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid en snelheid om deze site optimaal te kunnen gebruiken.
Nu zijn er mogelijk onderdelen niet goed zichtbaar of bruikbaar.

Voor de beste ervaring kunt u een browser gebruiken zoals Microsoft Edge, Chrome of Firefox.

Team Ik ontwikkel

Pedagogische kwaliteit

Samen met pedagogisch medewerkers en locatieverantwoordelijken zorgt Team Ik ontwikkel voor een omgeving waarin kinderen zich veilig kunnen ontwikkelen. Het team bestaat uit pedagogisch coaches en een Intern Begeleider.

Team Ik ontwikkel kan diverse tools inzetten. Door pedagogische coaching, Video Interactie Begeleiding (VIB) en trainingen zorgen ze ervoor dat de pedagogische kwaliteit gewaarborgd is en blijft.

Video Interactie Begeleiding

Bij VIB worden de pedagogisch medewerkers door de pedagogisch coach gefilmd en worden de beelden daarna samen bekeken en besproken. Dit gebeurt structureel, maar kan ook op verzoek gedaan worden.

VIB is een prachtig middel om oog te hebben voor de vele initiatieven die de kinderen ons laten zien. Het geeft medewerkers inzicht om daarop te kunnen anticiperen. Dit maakt dat een kind zich gehoord, gezien en begrepen voelt.

Coaching op verzoek

Het is voor locatieverantwoordelijke en medewerkers mogelijk om coaching aan te vragen. De pedagogisch coach bekijkt met de “aanvrager” welke pedagogische vraag er ligt. Door mee te kijken op de groep kan de pedagogisch coach hierin ondersteuning bieden.

Naast individuele coaching is het mogelijk om team coaching in te zetten. Ook kan de pedagogisch coach aansluiten bij een groepsoverleg of teamvergadering.

Trainingen

Naast pedagogische coaching, worden er ook trainingen aan de pedagogisch medewerkers gegeven. Zo volgt iedere medewerker van de dagopvang en peuteropvang de VVE-training Uk & Puk. Dit is een intensieve training van 12 bijeenkomsten per jaar. Na behalen van dit certificaat volgen zij ieder jaar de training Borging Uk & Puk.

Intern begeleider

Op verzoek kan de intern begeleider adviseren en/of ondersteunen bij het signaleren van zorg en indien nodig met de ouders en samenwerkingspartners in gesprek gaan. Het kan bijvoorbeeld gaan om een taalachterstand, maar ook om emotionele ontwikkeling.

De intern begeleider is een belangrijke schakel tussen kind, ouder, medewerker en eventueel ook externe instanties zoals Centrum Jeugd en Gezin. Een veilige omgeving om te kunnen ontwikkelen is belangrijk, bij Kwest en thuis.

Meer over Kwest...